Verdeler van: Eurocol, Mega-fix levelling, Den Braven, Montolit, Rubi, Mapei, Raimondi, Flex, Grabo, Fila, Tegelprofielen, Ontkoppelingsmat, Waterdichtingsdoek,...

Contacteer ons

Adres
Linkestraat 27b, 3582 Beringen
Openingstijden
Op afspraak
De verzendkosten in België bedragen 10.83€ incl. btw voor bestellingen met een waarde tot 70,00€ excl. btw. Gratis levering in Heusden-Zolder en Beringen. De verzendkosten voor andere landen bedragen 10.83€ incl. btw.
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling. De producten worden geleverd op het opgegeven adres door de klant. Levering gebeurt door onszelf of een externe firma en bedraagt normalerwijze max 2-3 werkdagen. Wanneer u een bestelling plaatst in het weekend of op een wettelijke feestdag, zal deze termijn beginnen te lopen vanaf de eerstvolgende werkdag. Indien er, om een of andere reden, later zou verzonden worden, wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Indien de externe firma instaat voor de levering, zijn we niet aansprakelijk voor laattijdige levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van bijgevoegde modelformulier (algemene voorwaarden) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de bedoelde melding, zendt de consument het product op zijn kosten terug. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
Mollie